اين صفحات داراي هسته گچي بوده و سطح و لبه های طولي آن ها با کاغذ مخصوص پوشانده شده است.
 
صفحات روکش دار گچي در چهار نوع عرضه می شوند:
 
(RG) معمولی >>> برای مصارف عمومی 
 
(MR) مقاوم در برابر رطوبت >>> استفاده در فضاهای مرطوب
 
(FR) مقاوم در برابر حريق >>> استفاده در محلهایی که نياز به محافظت در برابر حريق وجود دارد مانند پوشش
 
ستون ها و تير های فولادي
 
(FM) مقاوم در برابر حريق و رطوبت >>>  محافظت در برابر حریق در فضاهای مرطوب مانند دیوارهای تاسیساتی
 
و یا موتورخانه ها 
 

 

 

 

 

     پانل های معمولی Rg 

        مشخصات فنی  
 
   

ضخامت : 9.5

ابعاد :     عرض : 1.20     طول : 2.40 - 2.50 متر

     
   
 

ضخامت : 12.5

ابعاد :     عرض : 1.20     طول : 2.40 - 2.50 - 3 متر

     
   
 

ضخامت : 15

ابعاد :     عرض : 1.20     طول : 3 متر

     
   
 

ضخامت : 18

ابعاد :     عرض : 1.20     طول : 2.40

 

 

 

 

 

        پانل های ضد رطوبت Mr 

        مشخصات فنی  
 
   

ضخامت : 12.5

ابعاد :     عرض : 1.20     طول :  2.50 - 3 متر

   
 
 

 

 

 

 

         پانل های ضد حریق Fr

        مشخصات فنی  
 
   

ضخامت : 12.5

ابعاد :     عرض : 1.20     طول : 2.50 - 3 متر

     
   
 
 

 

 

 

 

       پانل های ضد رطوبت و ضد حریق Fm

        مشخصات فنی  
 
   

ضخامت : 12.5

ابعاد :     عرض : 1.20     طول : 2.50 - 3 متر

     
   
 
 
 
   

 

8 خرداد 1395


انجمن فارغ التحصیلان دانشگاه صنعتی شریف