پروفیل های کناف از ورق های فولادی که به وسیله یک لایه روی پوشش شده اند ( گالوانیزه ) تولید می شوند. این مقاطع همگی به روش نورد سرد(cold roll forming) فرم داده می شوند.

همچنین این مقاطع برای عملکرد باربری مناسب نمی باشند. اگر از این مقاطع در مناطقی با درصد رطوبت نسبی بالا استفاده شود تمامی نقاط  برش خورده در این شرایط می بایست با پرایمر های بر پایه ی روی (Zinc) ترمیم و محافظت شود.

از این مقاطع برای زیر سازی سقف و دیواریهای دکوراتیو استفاده میگردد.

سازه C (استاد):

سازه استاد،جز افقی ساختار قاب فولادی را در دیوارهای خشک تشکیل می دهد. این سازه به صورت قائم و در فواصل 30،40 یا 60 سانتیمتر از یکدیگر نصب شده و به عنوان زیرسازی برای نصب پنل ها عمل می نمایند. مقطع این پروفیل C شکل بوده و در اندازه های متناظر با انواع استاد 48، 70 و 100 میلیمتر در دو نوع بر اساس استانداردهای DIN و NF تولید و عرضه می شوند.

سازه U:

سازه رانر،جز افقی ساختار قاب فولادی را در دیوارهای خشک تشکیل می دهد. این سازه در کف و سقف اجرا شده و به عنوان هادی استادها عمل می نماید. به علاوه، از این سازه در بخش های افقی بازشوها نیز استفاده می شود. مقطع این پروفیل U شکل بوده و در اندازه های متناظر با انواع استاد 48، 70 و 100 میلیمتر در دو نوع بر اساس استانداردهای DIN و NF تولید و عرضه می شوند.

سازه تراز(نبشی) L25:

این سازه در فصل مشترک دیوار و سقف، به دیوار متصل شده و تراز سقف را مشخص می کند . همچنین این سازه می تواند نقش باربری داشته باشد و به عنوان تکیه گاه در سقف عمل نماید و یا به عنوان یک عضو الزامی در ساختارهای دارای عایق بندی صوتی یا دارای کد حریق نیز به کار گرفته شود. علاوه بر کاربردهای مذکور، ازین سازه جهت زیرسازی در محل شکست های سقف نیز استفاده می شود. سازه تراز در دو نوع با نام های UD28 (با مقاطع ناودانی) و L25 (با مقطع نبشی) تولید و عرضه می شود.

سازه سقفی(F47 و CD60):

این سازه جز اصلی زیرسازی سقف های کاذب D112 را تشکیل داده که به عنوان سازه باربر و یا سازه پنل خور عمل می کند. مقطع این سازه C شکل بوده و  در دو نوع با نام های CD60 و F47 تولید و عرضه می شود.

 
F47 UH36 L25  
 
C48 C70 C100  
 
U48 U70 U100  

   

 

 

 

9 خرداد 1395


انجمن فارغ التحصیلان دانشگاه صنعتی شریف