سازه های سیستم سقف مشبک به صورت سپری(T شکل) بوده و در سه طول استاندارد 1200، 3600 و 600 میلیمتری تولید می شوند.

ویژگی شاخص این سازه ها شامل موارد زیر است:

1- وجود زبانه های اتصال کشویی(کلیک) در ابتدای و انتهای سازه، که اجرای زیرسازی را سریع و آسان می نماید.

2- وجود شیارهای قائم در فواصل معین بر روی جان سازه، که محل دقیق اتصال سازه ها را مشخص می کند.

3- وجود سوراخ های مخصوص آویزگیری در فواصل منظم بر لبه جان سازه، که محل اتصال آویزها را مشخص و اندازه گیری را آسان می نماید.

4- سطح زیرین بال، که نمای سازه است ، با یک لایه ورق از قبل رنگ شده روکش گردیده است.

سازه های مورد مصرف در سقف های مشبک:

*سازه تراز نبشی(l24)

این سازه در فصل مشترک دیوار و سقف، به دیوار متصل شده و تراز سقف را مشخص می کند. همچنین این سازه می تواند نقش باربری داشته باشد و به عنوان اولین تکیه گاه در حاشیه سقف عمل نماید.

**سازه اصلی سپری(T3600)

نقش این پروفیل انتقال بار و وزن سقف مشبک به آویز و در نهایت به سقف اصلی است. این سازه به فواصل 120 سانتی متری با یکدیگر نصب می گردند.

***سازه فرعی سپری ( T1200)

این پروفیل در مسیر عمود بر سازه های T3600 نصب شده و عامل اتصال این سازه ها به یکدیگر می باشند.

****سازه فرعی سپری(T600)

این پروفیل به موازات سازه هایT3600 نصب شده و عامل اتصال سازه هایT1200 به یکدیگر می باشند.

درنهایت دو ضلع موازی از تایل های 60X60  بر روی بالهای سازه های فرعی مجاور یکدیگر مستقر شده و از دو ضلع دیگر تایل، یک ضلع بر روی بال سازه اصلیT3600 و ضلع دیگر بر روی بال سازهT1200 قرار می گیرد.

مزایا:

نصب سریع و آسان : اجرای سریع و آسان زیرسازی، قرار دادن تایل ها به صورت وزنی(بدون نیاز به اجرای پیچ) و عدم نیاز به درزگیری و رنگ آمیزی،عوامل مهم در سرعت بالای اجرای این ساختار بوده به طوری که با حداقل نیروی انسانی میتوان در کمترین زمان ممکن سطوح وسیعی را پوشش داد . سرعت اجرایی بالا در کاهش هزینه های زمان و بازگشت سریع سرمایه بسیار موثر است.

حذف عملیات رنگ آمیزی: در صورت استفاده از تایل های از قبل رنگ شده و یا تایل های روکش دار، عملیات رنگ آمیزی به طور کامل حذف شده و بدین ترتیب زمان اجرای کار کاهش می یابد.

دسترسی آسان به فضای تأسیساتی : با توجه به این که تایل های سقفی تنها به واسطه وزن خود در درون شبکه معلق قرار دارند، امکان دسترسی سریع و آسان به فضای تأسیساتی پشت سقف کاذب با برداشت تایل ها میسر می گردد. این ویژگی تعمیر و نگهداری تأسیسات را در مرحله بهره برداری از ساختمان بسیار آسان می سازد.

تعمیر و نگهداری آسان: در صورت آسیب دیدگی تایل ها، نیازی به انجام عملیات تعمیری یا ترمیمی نبوده و صرفا با برداشت و جایگزینی تایل ها، آسیب دیدگی برطرف می شود. 

تنظیم شرایط آکوستیکی فضا: یکی از کاربردهای متداول این نوع سقف، تنظیم شرایط آکوستیکی فضا از طریق جذب صوت است، در این حالت از تایل های آکوستیک(جاذب صوت) استفاده می شود.

 
T3600 T 1200 T600 L24

    

 

9 خرداد 1395


انجمن فارغ التحصیلان دانشگاه صنعتی شریف