سازه پشتیبان(SP60):  ازین سازه جهت نصب لوله های آب سرد و گرم و فاضلاب، رادیاتورها و سایر بارهای طره ای که وزن آنها باید به استادهای مجاور منتقل شود، استفاده می شود.

قطعه اتصال سازه پشتیبان(SC47): یا استفاده از این قطعه اتصال در ترکیب با سازه F47، می توان سازه پشتیبان جهت نصب قوطی های برق فلزی تأمین نمود.

قطعه اتصال طولی : از این قطعه جهت اتصال سازه های باربر یا پنل خور در امتداد طولی یکدیگر استفاده می شود. این قطعه دارای مقطع W شکل بوده و در دو اندازه ، برای CD60 و F47 تولید و عرضه می شود.

بست و آویز کامل (کلیپس): از این قطعه در سقف های D112a جهت اتصال سازه باربر(فوقانی) به سازه پنل خور(تحتانی) و ایجاد یک شبکه استفاده می شود. این قطعه در دو اندازه،برای سازه های CD60 و F47 تولید و عرضه می شود.

بست اتصال مستقیم(براکت) CT205: زمانی که فاصله سقف کاذب با سقف اصلی کم است، از این قطعه جهت اتصال زیرسازی سقف کاذب به سقف اصلی استفاده می شود. براکت در دو اندازه، برای سازه های CD60 و F47 تولید و عرضه می شود.

آویز نانیوس : از این قطعه جهت اتصال زیرسازی سقف کاذب به سقف اصلی استفاده می شود.خصوصیات برجسته فنی آویز نانیوس شامل سهولت و سرعت زیاد در آویزگیری،مقاومت در برابر زلزله و ارتفاع آویز قابل توجه(بیش از 4 متر) می باشد.

آویز نانیوس از چهار جزء تشکیل شده است :

1- قطعه اتصال سقفی (آویز)

2- قطعه رابط (برای افزایش ارتفاع آویز)

3- قطعه اتصال به زیرسازی

4- سوزن تنظیم ارتفاع (پین)

گیره تایل : از این قطعه جهت ثابت نگه داشتن تایل ها در داخل شبکه استفاده می شود. با استفاده از از این گیره تایل ها در مواقع تکان های شدید زلزله و یا زمانی که در معرض وزش و کوران بادهای شدید قرار می گیرند،در جای خود ثابت می مانند. گیره های تایل در انواع مختلف و با توجه به نوع سازه و ضخامت تایل تولید می شوند.

بست اتصال کامل F47 بست اتصال طولی F47 اتصال مستقیم (براکت)CT205 HT90
بست اتصال آویز دوبل  مفتول آویز بست اتصال کامل CD60 بست اتصال طولی CD60
براکت CD60 SC47 گیره تایل آویز نانیوس

 

 

10 خرداد 1395


انجمن فارغ التحصیلان دانشگاه صنعتی شریف