از نوارهای درزگیر جهت مسلح کردن محل درزها و جلوگیری از هرگونه ترک پس از مرحله نصب استفاده می شود. این نوارها دارای انواع مختلف مانند نوارهای فایبرگلاس، کاغذی و فایبرگلاس توری پشت چسب دارمی باشد. نوار درزگیر مناسب جهت محل هایی که دارای حریق می باشند نوار از نوع فایبرگلاس می باشد.

نوار چسب جداکننده کناف(Trenn-fix)

زمانی که دو ساختار غیر همجنس به یکدیگر اتصال یابند ، به علت این اختلاف، ترکی نامنظم و قابل رؤیت در فصل مشترک آنها ایجاد می شود. برای جلوگیری از ایجاد چنین ترک هایی، در محل هایی که ساختارهای کناف و بنایی به یکدیگر می رسند، از نوار چسب جداکننده استفاده می شود. بدین ترتیب در فصل مشترک دو ساختار، درزی مویین و نامحسوس ایجاد شده و شکل ظاهری کار ارتقا می یابد . این نوار از جنس کاغذ روغنی (به پهنای 6.5 سانتیمتر) بوده که در پشت آن ، یک لایه چسب(به پهنای ۱سانتیمتر) وجود دارد.

17 خرداد 1395


انجمن فارغ التحصیلان دانشگاه صنعتی شریف