معرفی سیستم دیوار جدا کننده کناف

ديوارهاي جدا کننده ي کناف ،ديوارهاي  غير باربري هستند که براي تقسيم فضاهاي داخلي ساختمان استفاده مي شوند . اين ساختار شامل قاب هاي فولادي سبک ساخته شده بوده که صفحات روکش دار گچي در يک يا چند لايه ، به وسيله ي پيچ مخصوص بر روي آنها نصب مي شوند . درزهاي ميان اين صفحات به وسيله ي نوار و بتنه ي مخصوص درزگيري شده ، به نحوي که در انتهاي کار ، سطحي يکپارچه وبودن درز که قابليت رنگ آميزي و کاشي کاري يا هر نوع پوشش نهايي ديگري خواهد داشت ، حاصل مي گردد . فضاي خالي داخل ديوار ، امکان استفاده از انواع عايق حرارتي و صوتي را فراهم نموده و همچنين عبور و دسترسي به تأسيسات الکتريکي و مکانيکي را به راحتي ميسر مي سازد.

 

مزایای دیوار جدا کننده کناف

عملکرد لرز های مناسب

ساختارهای کناف به خوبي م يتوانند در مقابل نيروهاي زلزله در امتداد عمود بر صفحه خود مقاومت کنند. محاسبات نشان م يدهد که ساختارهای کناف در برابر شتابهايي به بزرگي بيش از 5 g مقاومت دارند )اين در حالي است که شتاب مبناي طرح در لرزه خيزترين مناطق ايران حداکثر 0/35 g مي باشد(. عملکرد لرز هاي دیوار جداکننده کناف، بدون شک مهمترين مزيت اين نوع دیوار به ويژه در کشور لرزه خيزي مانند ايران محسوب م يشود. این نوع دیوارها داراي رفتار ميان قابي ايده آل بوده و کاما انعطاف پذير م يباشد. با اجراي اتصالات مناسب مي توان اين دیوارها را از قا بهاي سازه منفک نمود تا از اثرات متقابل بين ديوار و سازه به طور کامل جلوگيري شود. همچنين ديوار دچار شکست انفجاري نشده و آوار بر جاي نمي گذارد.

سرعت اجرایی بالا

سرعت اجرايي بالا یکی از ويژگ يهاي اصلي ساختارهای کناف است بطوریکه با حداقل نیروی انسانی می توان در کمترین زمان ممکن سطوح وسیعی را پوشش داد. همچنين، این ساختارها داراي قابليت رنگ آميزي بلافاصله پس از خشک شدن بتونه و يا گچ پوششي م يباشند که سرعت اجراي بالا و در نتيجه کاهش مدت زمان اجراي پروژه در بازگشت سريع سرمايه بسيار موثر خواهد بود.

اجرای بسیار آسان

اجرای ساختارهای خشک تا حدی آسان است که در بسیاری از کشورهای دنیا، مصرف کنندگان اجزای ساختار را از فروشگاه های مصالح تجهیزات ساختمانی خریداری نموده و با مطالعه دستورالعمل های مربوطه و با استفاده ازابزار ساده نسبت به اجرای آن اقدام م یکنند.

دقت بالا در اجرا

به طور کلی ساختارهای خشک، از مصادیق ساخت و ساز صنعتی بناها به شمار م یروند که به دلیل روش اجرایی آسان و استاندارد، خطاهای اجرایی و هزین ههای ناشی از آن کاهش یافته و عملیات اجرایی با دور ریز بسیار کم مصالح و صرفه جویی در مصالح، نیروی انسانی و زمان همراه خواهد بود.

کاهش بار مرده ساختمان

دیوارهای کناف به طور متوسط 60 تا 90 درصد نسبت به دیوارهای بنایی سبک تر هستند. به لحاظ اقتصادی، سبک سازی موجب می شود که مخارج تامین ایستایی سازه کاهش یابد. سبک کردن اجزای غیر سازه ای، ع الوه بر این که نیروهای جانبی ناشی از زلزله را کاهش می دهد، نیروی قائم ناشی از بار مرده وارده بر ساختمان را نیز کاهش داده، در نتیجه باعث کاهش در ابعاد و میزان مصالح مصرفی در فونداسیون، تیرها و ستون ها و بهره وری اقتصادی خواهد شد.

افزایش سطح مفید بنا

حداقل ضخامت در دیوارهای آجری و یا بلوک سفالی به طور معمول حدود 15 سانتیمتر می باشد؛ در حالی که حداقل ضخامت در دیوار کناف حدود 5/ 7 سانتیمتر بوده که این اخت الف، میزان قابل توجهی است. با استفاده از دیوارهای کناف به طور متوسط باعث افزایش سطح مفید داخل ساختمان به میزان 10 درصد خواهد شد.

نصب نوارعایق بر پشت رانر کف و سقف اتصال رانر به کف با پیچ  نصب استاد بر روی ساختار جانبی اجرای استادها
نصب پانل ها در یک طرف دیوار اجرای سازه پشت بند در محل درز افقی اجرای عایق پشم شیشه در فواصل بین استادها نصب پانل ها در طرف دیگر دیوار

برای کسب اطلاعات بیشتر فایل زیر را دانلود کنید


17 خرداد 1395


انجمن فارغ التحصیلان دانشگاه صنعتی شریف