معرفی سیستم دیوارهای پوششی

دیوارهای پوششی بدون سازه کناف، ساختارهای سریع و کارآمدی جهت بازسازی دیوارهای بنایی قدیمی، پوشش دیوارهای بنایی جدید(نازک کاری) و بهسازی حرارتی و صوتی ساختمان ها می باشند. در این ساختار از یک لایه پنل گچی یا پنل مرکب (پنل گچی پوشش شده با لایه عایق) استفاده می شود. صفحات مذکور، بدون زیرسازی فلزی و به وسیله چسب خمیری مخصوصی به نام پرلفیکس ( یا به وسیله بتونه درزگیر کناف) مستقیما به دیوار زمینه متصل می شوند. درزهای میان این صفحات به وسیله نوار و بتونه مخصوص درزگیری شده و بدین ترتیب سطحی یکپارچه حاصل می شود. سطح بدست آمده قابلیت اجرای رنگ، کاغذ دیواری و پوشش های دیگر را خواهد داشت..

 

اجزای ساختار

صفحات روکش دار گچی

در ساختارهای دیوار پوششی بدون سازه، از پنل های معمولی (RGوGKB) استفاده می شود.

صفحات مرکب

لاین نوع صفحات، از ترکیب پنل های گچی با یک لایه عایق به دست می آیند. صفحات مرکب در دونوع MW و PS تولید می شوند.بدین ترتیب که پنل های گچی با یک لایه عایق پشم معدنی (MW) یا پلی استایرن (PS) پوشش داده می شوند (این عملیات در کارخانه صورت می گیرد).

چسب پرلفیکس کناف

برای صفحات گچی و صفحات مرکب بر روی سطوح ساخته شده با مصالح بنایی، از چسب پرلفیکس کناف استفاده می شود. پرلفیکس، از گچ و مواد افزودنی ویژه ساخته می شوند.

مواد و مصالح درزگیری و آماده سازی

این مواد و مصالح شامل نوار درزگیر، نوارچسب جداکننده(ترن فیکس) سازه یا نوار محافظ گوشه (کرنربید)، بتونه درزگیر(فوگن فولر)، گچ پوششی(ماستیک) و پرایمر زیر رنگ(تیفن گروند) می باشد.
انواع دیوارهای پوششی کناف

دیوارهای پوششی با سازه متصل به دیوار زمینه

در این ساختار، صفحات روکشدار گچی بر روي یک زیرسازي فلزي که به دیوار زمینه متصل است، پیچ می شوند. وجود فاصله آزاد میان صفحات و دیوار زمینه، فضاي تاسیساتی مناسبی جهت نصب لایه عایق ایجاد می نماید و عبور تاسیسات الکتریکی و مکانیکی، آن هم بدون نیاز به شیارزنی* ، ایجاد می نماید.این نوع پوشش کاري راه حل مناسبی جهت غلبه بر مشکلات اجرایی دیوار زمینه، نظیر ناشاقولی وناصافی دیوار و یا شرایط نامناسب جهت اتصال پرلفیکس (رطوبت، میزان جذب، آلودگی و…) می باشد. به طور مثال با این روش می توان یک پوشش براي دیوارهاي برشی بتنی (که پوشش با سایر اندودها بر روي آن داراي محدودیت است) ایجاد نمود. با استفاده از این ساختار، پوشش کاري با ارتفاع تا 10 متر قابل اجرا می باشد. * قرار گيري تاسيسات در فضاي خالي ميان لايه پوششي و ديوار زمينه و دفن نشدن آن در داخل مصالح بنايي، علاوه بر رفع مسئله خوردگي و کاهش هزينه تعميرات، دسترسي به تاسيسات و تعميرات و نگهداري در مرحله بهره برداري را نيز آسان مي نماید

کسب اطلاعات بیشتر


دیوارهای پوششی با سازه مستقل از دیوار زمینه

به لحاظ ساختاري، ديوارهاي پوششي با سازه مستقل از ديوار زمينه، مشابه ديوارهاي جداکننده کناف مي باشند؛ با اين تفاوت که پنل ها تنها در يک سمت ساختار نصب مي شوند. مزيت اصلي اين نوع ساختار، عدم وابستگي به شرايط ديوار زمينه است.
اين نوع پوشش کاري، در موارد زير قابل استفاده مي باشد:
– زماني که اجراي ساختار با کد حريق مد نظر باشد (به طور مثال در مقاوم سازی دیوارهای بنایی در برابر حریق در ساختمان های در حال بهره برداری).
– زماني که پوشش کاري با ارتفاع بيش از ۳ متر مورد نظر باشد.
– زماني که نصب بارهاي طره اي با بارگذاري و محاسبات استاتيکي مشخص، مورد نظر باشد.
– زماني که فاصله تاسيساتي زيادی جهت تعبيه لايه عايق و یا عبور تاسيسات حجيم مورد نياز باشد.
– زماني که ديوار زمينه ناشاقول، ناصاف، سست، داراي شرايط اتصال نامناسب، داراي آلودگي و يا شرايط نامساعد ديگري باشد.
– زماني که استقلال کامل پوشش از ديوار زمينه مد نظر باشد (به طور مثال در بعضي از پروژه هاي مرمت و احيای ساختمان هاي تاريخي، جهت حفاظت از ديوار زمينه در زمان بهره برداري امروزي از بنا، مي توان بدون آسيب به ديوار زمينه يك پوشش ايجاد نمود).
دیوارهای پوششی با سازه مستقل از دیوار زمینه در انواع W625, W626, W628, W629, W630 وجود دارد.

کسب اطلاعات بیشتر


دیوارهای پوششی بدون سازه

ديوارهاي پوششي بدون سازه کناف، ساختارهای سريع و كارآمدی جهت بازسازي ديوارهاي بنايي قديمي، پوشش ديوارهاي بنايي جديد (نازک کاري) و بهسازي حرارتي و صوتي ساختمان ها* مي باشند. در اين ساختار از يک لايه پنل گچي يا پنل مرکب (پنل گچي پوشش شده با لايه عايق) استفاده مي شود. صفحات مذکور، بدون زيرسازي فلزي و به وسيله چسب خميري مخصوصي به نام پرلفيکس (یا به وسیله بتونه درزگیر کناف) مستقيما به ديوار زمينه متصل مي شوند. درزهای میان این صفحات به وسیله نوار و بتونه مخصوص درزگیری شده و بدین ترتیب سطحی یکپارچه حاصل می شود. سطح بدست آمده قابلیت اجرای رنگ، کاغذ دیواری و پوشش های دیگر را خواهد داشت.
اين روش در شرايط زير قابل استفاده می‌باشد:
– ديوار زمينه شاقول، صاف، مستحکم، فاقد رطوبت و عاري از هر گونه آلودگي باشد.
– فاصله ميان لايه پوششي و ديوار زمينه محدود باشد.
– ارتفاع پوشش کاري حداکثر 3 متر باشد
* برای اطلاعات بیشتر به دفترچه های بهسازی حرارتی ساختمان با کناف ایران و بهسازی صوتی ساختمان با کناف ایران رجوع شود.

کسب اطلاعات بیشترنصب نبشی به دیوار نصب سازه ها به فواصل معین گذاشتن عایق(پشم سنگ) نصب پانل

 

17 خرداد 1395


انجمن فارغ التحصیلان دانشگاه صنعتی شریف